Voorwaarden lokale bon

De Geef-Gouda-Door-Bon is een cadeaubon die besteed kan worden bij deelnemende Goudse
bedrijven en organisaties.

Betrokken partijen

Uitgever
De Geef-Gouda-Door-Bon wordt uitgegeven door Stichting Samenwerkende
Binnenstadondernemers Gouda. Deze stichting stelt zich ten meer bezoek aan de binnenstad van
Gouda te realiseren. De uitgever heeft twee websites (bezoekersplatform www.goudabon.nl en
ondernemersplatform www.sbggouda.nl) waarop informatie over de Geef-Gouda-Door-Bon wordt
gepubliceerd.

  1. Voor Kopers en Begunstigden: https://www.goudabon.nl
  2. Voor Deelnemers en Wederverkopers: https://www.sbggouda.nl

Beheer Gelden
De gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Geldmiddelen Gouda Bon. KvK 87925192. Platformbeheerder Wemaron B.V. is de beheerder van het Geef-Gouda-Door-Bon platform. WeMaron zorgt voor de
technische systemen maar is geen verantwoordelijke uitgever van de Geef-Gouda-Door-Bon. Kijk op
https://wemaron.nl/ voor meer informatie over de platformbeheerder.

Wederverkoper
Een wederverkoper verkoopt de Geef-Gouda-Door-Bon uit naam van de uitgever. Uitgever en
Wederverkoper hebben hiertoe een overeenkomst gesloten. De Wederverkoper ontvangt een
vergoeding voor deze werkzaamheden.

Deelnemers
De Geef-Gouda-Door-Bon kan alleen besteed worden bij deelnemende organisaties. Dit zijn
bedrijven en organisaties die in Gouda producten, diensten en/of evenementen aanbieden. De
waarde van de Geef-Gouda-Door-Bon wordt door deze bedrijven in mindering gebracht op de
verkoopprijs.

Deelnemers kunnen ingenomen bonnen inleveren (claimen) bij de uitgever en krijgen 100% van de
waarde van de bon vergoed. De deelnemer verplicht zich tot een correcte administratieve
afhandeling van de Geef-Gouda-Door-Bon. Dat betekent dat de organisatie een aangeboden Geef-Gouda-Door-Bon alleen accepteert wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voldaan is.

Organisatie
verplicht zich tot het correcte gebruik van de daarvoor bestemde applicaties waar hij toegang toe
heeft gekregen, danwel het gebruik van een interface waarover aparte afspraken zijn gemaakt. De
Deelnemer bewaard het betaalbewijs bij de inname van de Geef-Gouda-Door-Bon en ‘claimt’ de
Geef-Gouda-Door-Bon bij de Uitgever. De Deelnemer heeft enkel recht op uitbetaling van de waarde
van de geclaimde Geef-Gouda-Door-Bon wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

Koper
De koper is de persoon of organisatie die tegen betaling op rechtmatige wijze één of meerdere GeefGouda-Door-Bon(nen) verkrijgt.

Begunstigde
De begunstigde is een persoon die op rechtmatige wijze een Geef-Gouda-Door-Bon heeft verkregen.
Dat kan zijn door aankoop of door ontvangst middels een aan hem geadresseerde brief of mail op
basis van eerlijk verstrekte informatie. De begunstigde mag de bon vrij besteden bij een Deelnemer
conform de waarde, geldigheidsduur en gebruiksvoorwaarden. De Deelnemers worden kenbaar
gemaakt op de website van de uitgever.

Gebruiksvoorwaarden

Per Geef-Gouda-Door-Bon kan de uitgever bepalen wat de waarde, de geldigheidsduur en de
gebruiksvoorwaarden zijn.

Waarde
De Geef-Gouda-Door-Bon is een cadeaubon met een vast bepaalde waarde en een uniek
uitgiftenummer. De Geef-Gouda-Door-Bon is nooit inwisselbaar voor geld. Goederen / diensten die
worden geretourneerd, worden niet vergoed of in enige vorm gerestitueerd. In sommige gevallen is
de Geef-Gouda-Door-Bon een inschrijving voor of deelname aan een activiteit. Ook in die gevallen
kan de Geef-Gouda-Door-Bon nooit tot geldelijke restitutie leiden.

Geldigheidsduur
Iedere Geef-Gouda-Door-Bon heeft een beperkte geldigheidsduur die bepaald wordt door het
moment van aankoop of activatie. De Uitgever of Wederverkoper activeert de Geef-Gouda-Door-Bon
op het moment van aankoop. Een niet geactiveerde bon heeft geen waarde. De geldigheidsduur is
twee jaar vanaf het moment van activatie. Wanneer de geldigheidsduur verstreken is, dan is de GeefGouda-Door-Bon waardeloos en niet inwisselbaar. De geldigheid van een bon is altijd te controleren
op de website van de uitgever.

Algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden
Op een Geef-Gouda-Door-Bon kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen dan
expliciet vermeld worden op de betreffende bonnen of op een website waarnaar op de betreffende
bonnen verwezen zal worden. De Geef-Gouda-Door-Bon is enkel geldig als aan alle voorwaarden is voldaan. Het is niet toegestaan de Geef-Gouda-Door-Bon op een andere manier in te zetten, te verhandelen of te verspreiden dan
zoals bedoeld in deze voorwaarden.

Betaalinformatie

Via IDEAL
Je kunt je online bestelling betalen via iDEAL/Mollie. Bij deze betaalmethode kun je direct tijdens
het bestelproces de betaling afhandelen en afrekenen in de vertrouwde internetbetaalomgeving van
ING.
Op rekening
Als zakelijke klant heb je bij ons de mogelijkheid om te bestellen middels betaling van een factuur
vooraf. Neem dan contact met ons op via het aanvraagformulier op https://www.sbggouda.nl .
Bij de wederverkoper
De Geef-Gouda-Door-Bon is verkrijgbaar bij enkele fysieke verkooppunten. Informeer bij het
betreffende verkooppunt naar de mogelijkheden.

Verzendinformatie

De Geef-Gouda-Door-Bon wordt verzonden via PostNL of door een daartoe gemachtigd persoon.
Voor de levering dient te worden getekend voor ontvangst. Bestelde bonnen worden uiterlijk de
eerst volgende werkdag aan PostNL aangeboden en doorgaans binnen 24 uur geleverd. Wij kunnen
helaas geen garanties geven over de levertijd van de bestelling.

Tarief
Binnen Gouda: € 5,00 per bestelling
Buiten Gouda: € 7,50 per bestelling

Bestedingsinformatie

Check waarde en geldigheid op https://www.goudabon.nl/saldochecker
Check bestedingslocaties op https://www.goudabon.nl/besteden

Herroepingsinformatie

Bij online aankopen heb je altijd recht op bedenking en herroeping. Je mag de koopovereenkomst
binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden.

Als je spijt hebt van de aankoop van de Geef-Gouda-Door-Bon kan je dat aan ons kenbaar maken.
Neem altijd eerst contact met ons op. In de meeste gevallen zullen wij je vragen het formulier op
https://www.goudabon.nl/herroepen in te vullen en dit samen met de ongeldig gemaakte bonnen
(schrijf het woord ‘herroepen’ op de bon) aan ons op te sturen. Wij maken dan binnen 14 dagen het
aankoopbedrag over op jouw bankrekening.

Contactinformatie

Geef-Gouda-Door-Bon is een merk van Stichting Binnenstadondernemers Gouda.
Mail: info@goudabon.nl

Geef Gouda Door! Bon maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om u een optimale bezoeker te bieden ervaring en het meten van surfgedrag.